O službe CRESK

Služba CRESK slúži k prístupu do Centrálneho registra exekúcií Slovenskej komory exekútorov.

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom, do ktorého sa o každej právoplatne neskončenej exekúcii zapisujú údaje. Register exekúcií upravuje § 221a zákona č. 233/1995 a Vyhláška č. 355/2014.

Prístup do registra je zpoplatnený.

Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť Sokordia, s.r.o., IČO 50023748, zdrojom dát je Slovenská komora exekútorov.

Výpisy z internetu sú iba informatívneho charakteru, pre vystavenie potvrdenia o tom, že proti Vám nie je vedené exekučné konanie sa obráťte na Slovenskú komoru exekútorov.

Pre viac informácií nás kontaktujte na info@cresk.sk